Powrót do strony głównej

Życie codzienne

Fotografie przedstawiające aspekty życia codziennego.

Śląsk, 2006 - 2009 r.


© Robert Wiącek